Naša spoločnosť Vám ponúka širokú škálu elektroforetických súprav a príslušenstva pre elektroforézu. Vybrať si môžete manuálne a automatizované elektroforetické systémy od renomovaných spoločností Helena Bioscience a Cellogel Electrophoresis. V ponuke nájdte acetát celulózové a agarózové nosiče, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre rutinnú separáciu bielkovín (sérum proteínov) alebo pokročilé metódy imunofixácie a Bence Jones.

Manuálny elektroforetický systém na agarózových nosičoch HELENA SAS-MX   poskytuje výnimočnú kvalitu a čistotu elektroforetických nosičov, čo umožňuje veľmi jasné a presné zachytenie   paraproteínov (monoklonálnych imunoglobulínov). V ponuke nájdete širokú škálu setov, ktoré obsahujú všetko potrebné. Komora je univerzálna a podporuje širokú škálu metód, vrátane imunofixácie, Bence Jones, močových proteínov a hemoglobínu (kyslý aj alkalický) a lipoproteíny. Podrobnosti o elktroforetickom systéme získate kliknutím na obrázok alebo na tento odkaz.

Automatizovaný elektroforetický systém na agarózových nosičoch Helena SAS bol špeciálne navrhnutý, aby poskytol plnohodnotnú náhradu náročného procesu manuálnej elektroforézy.. Systém Helena prináša jednoduchosť a presnosť elektroforetických vyšetrení, zabezpečí nanesenie vzoriek na gél, elektroforetickú migráciu, farbenie, odfarbenie a vysušenie gélu. Už žiadne zničené gély, zlé nanesené vzorky a subjektívne chyby. .Podrobnosti o elktroforetickom systéme získate kliknutím na obrázok alebo na tento odkaz.

Manuálny elektroforetický systém na acetát celulózových nosičoch Cellogel využíva ako elktroforetický nosič acetát celulózový prúžok. Medzi prednosti elktroforetického systému Cellogel patrí jednoduchý pracovný postup a možnosť samostatného zakúpenia jednotlivých pracovných reagencií a elktroforetických nosičov.  V ponuke nájdete širokú škálu elktroforetického príslušenstva a reagencií pripravených na priame použitie alebo v koncentrovanej forme.Podrobnosti o elktroforetickom systéme získate kliknutím na obrázok alebo na tento odkaz.

  Odporúčané rozlíšenie pre túto stránku je: 1280 x 1024.            Vaše rozlíšenie je:           Ste návštevníkom číslo:          Dnes je: